ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών
chiloti tanga pentru femei

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ .....

Ξεκινούμε ένα ταξίδι πρόληψης .....
Ένα ταξίδι δημιουργίας και επικοινωνίας.

Προχωρούμε έχοντας εσάς Συνταξιδιώτες .....
Ανεβαίνουμε μαζί για να φτάσουμε κοντά σε θετικά νοήματα.

"Η συνέχεια του ταξιδιού µας, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε µπορεί πάντα να αποτελεί µια υπέροχη έκπληξη.
Μερικές φορές ίσως να έχει πόνο,
Άλλες πάλι ενθουσιασμό,
Αλλά πάντα νέες πιθανότητες
Για τον εαυτό µας ............. "


V. Satir, " Κατανόησε τον εαυτό σου"

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010)

Το Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες νομού Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» από την ίδρυσή του εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης στην τοπική κοινωνία και έχει επικεντρωθεί με παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια αφορούσε κυρίως στην εκπαίδευση μιας και παρέχει το οργανωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν συστηματικά και μακροχρόνια προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποίησε δεκατέσσερα (14) σεμινάρια καθηγητών, δώδεκα (12) δασκάλων και τρία (3) νηπιαγωγών. Συνολικά, συμμετείχαν πεντακόσιοι τριάντα (530) εκπαιδευτικοί του νομού. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η εκπαίδευση των καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών σε προγράμματα πρόληψης. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα σεμινάρια εφάρμοσαν ή συνεχίζουν να εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας στα εκπαιδευτικά υλικά: «Στηρίζομαι στα πόδια μου» για το γυμνάσιο, «Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού», «Ο κήπος με τις 11 γάτες» και «Παιχνίδια παιδιών» για το δημοτικό και νηπιαγωγείο. Τα προγράμματα διαρκούν μία τουλάχιστον σχολική χρονιά με εβδομαδιαίες συναντήσεις και στόχος είναι η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων. Όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων λειτούργησαν εκατό (100) ομάδες μαθητών στα γυμνάσια, διακόσιες τριάντα (230) στα δημοτικά και δεκατρείς (13) στα νηπιαγωγεία. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περίπου επτά χιλιάδες (7000) μαθητές και οι ομάδες μαθητών που συγκροτήθηκαν λειτούργησαν σαν πυρήνες πρόληψης μέσα στη σχολική κοινότητα.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

- Τα επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης επισκέπτονται σχολικές τάξεις και αναπτύσσουν διάλογο με τους μαθητές. Οι επισκέψεις αυτές δεν έχουν το χαρακτήρα της διάλεξης αλλά παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους για θέματα όπως είναι η χρήση ουσιών, οι σχέσεις με τους γονείς, με φίλους ή το άλλο φύλο κλπ. Υπολογίζεται ότι τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης επισκέφτηκαν περισσότερα από πεντακόσια (500) τμήματα όλα αυτά τα χρόνια και συνομίλησαν με περισσότερους από δέκα χιλιάδες (10.000) μαθητές.

- Θέματα πρόληψης παρουσιάστηκαν σε Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, με επισκέψεις στελεχών ανά σχολική μονάδα.

- Το Κέντρο Πρόληψης έχει κληθεί δεκάδες φορές από Συλλόγους Καθηγητών να συζητήσει μαζί τους θέματα όπως είναι η διαχείριση της τάξης, η διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών κλπ.

- Εκτός των βασικών σεμιναρίων που στόχο είχαν την εκπαίδευση των καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών σε υλικά πρόληψης, το Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ανταποκρινόμενο σε σχετικά αιτήματα οργάνωσε δυο (2 ) βιωματικά σεμινάρια με θέμα «Διαχείριση της τάξης» σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης και αντίστοιχα τρία (3) σεμινάρια με θέμα «Η χρήση του παραμυθιού για παιδαγωγικούς σκοπούς» που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΟΝΕΙΣ

Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο για το Κέντρο Πρόληψης αποτελούν οι γονείς παιδιών και εφήβων. Το Κέντρο Πρόληψης οργανώνει ομάδες γονέων 15- 20 ατόμων, διάρκειας δέκα (10) περίπου εβδομαδιαίων συναντήσεων, στις οποίες σε κάθε συνεδρία διαπραγματεύονται ένα διαφορετικό θέμα προς συζήτηση.

Στόχος αυτών των ομάδων είναι:

- Να ενημερωθούν οι γονείς για θέματα πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες αλλά και για ζητήματα που αφορούν τις ψυχολογικές διακυμάνσεις των παιδιών και των εφήβων.

- Να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν τις δυσκολίες τους με άλλους γονείς.

- Να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους.

- Να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.

Συνολικά, όλο το παραπάνω διάστημα οργανώθηκαν τριάντα πέντε (35) ομάδες γονέων και συμμετείχαν περισσότεροι από εξακόσιους (600) γονείς.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες του νομού Κοζάνης εκπαιδεύοντας εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς δημιουργεί ομάδες ανθρώπων με συγκροτημένο λόγο σε θέματα πρόληψης μέσα στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα;

- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για επαγγελματίες ή στελέχη φορέων που ασκούν κάποια επιρροή, είτε γιατί έρχονται σε επαφή με νέους (χρήστες ή μη) είτε γιατί βρίσκονται σε θέσεις «κλειδιά» για την κοινωνία του νομού. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο Πρόληψης έχει οργανώσει σεμινάρια για ομάδες επαγγελματιών όπως για Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, Δημοσιογράφους καθώς και Ομαδάρχες Προσκόπων, Ομαδάρχες Σώματος Ελλήνων Οδηγών, μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νέων Κοζάνης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Σιάτιστας, κ.α. .

- Το Κέντρο Πρόληψης έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες πολίτες να επισκεφτούν το χώρο του ατομικά και να ενημερωθούν σχετικά με το θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών.

- Σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων οργάνωσε περίπου εξήντα (60) διαλέξεις- συζητήσεις με συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών του Νομού Κοζάνης.

- Το Κέντρο Πρόληψης οργάνωσε επισκέψεις σε όλες τις εργοστασιακές μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους παραπάνω εργασιακούς χώρους όπου τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκατοντάδες εργαζόμενους στην πλειοψηφία με ανδρικό πληθυσμό και να συζητήσει μαζί τους θέματα πρόληψης που αφορούν στο γονεϊκό τους ρόλο.

- Η πλειοψηφία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού (Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Κοινωνικών θεμάτων των Δήμων, Πρόεδροι και Διοικητικά Συμβούλια Φορέων) ενημερώθηκαν για την πρόληψη σε ατομική βάση μετά από επισκέψεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης.

- Δεκάδες δελτία τύπου ή άρθρα έχουν φιλοξενηθεί στα τοπικά ΜΜΕ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Κέντρο Πρόληψης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών οργάνωσε πολυάριθμες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα μέλη των σχολικών μονάδων και των τοπικών δημοτικών διαμερισμάτων διότι το ζητούμενο είναι ολοένα και περισσότεροι ενεργοί πολίτες να εμπλέκονται στην υπόθεση της πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

- Εκδήλωση σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, όπου παρουσιάστηκαν αποσπάσματα του έργου «Ένα καπέλο γεμάτο βροχή» και ακολούθησε σχολιασμός.

- Συναυλία για νέους.

- Happening στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

- Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Βετεράνων ποδοσφαιριστών της Πτολεμαΐδας και Μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας «ΕΞΟΔΟΣ» του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

- Έκθεση φωτογραφίας.

- Παραστάσεις Καραγκιόζη με έργα ειδικά διασκευασμένα για την πρόληψη σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού.

- Μουσικές εκδηλώσεις σε δημοτικά διαμερισμάτα της περιοχής (Σιάτιστα, Βελβενδό, Γαλατινή, Κρόκο, Σέρβια, Νεάπολη, κ.α.).

- Προβολές ταινιών με θέμα την εφηβεία και τη χρήση ουσιών στο πάρκο του Άγιου Δημητρίου Κοζάνης.

- Θεατρικές παραστάσεις για παιδιά στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης.

Εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις, κάθε σχολική χρονιά οργανώνονται στα σχολεία που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης γιορτινές δραστηριότητες με ποικίλη θεματολογία όπως παρουσίαση των προγραμμάτων πρόληψης από τους ίδιους τους μαθητές, τα δικαιώματα του παιδιού κλπ.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

2001

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής κοινότητας στην πρόληψη».

Συμμετείχαν με ομιλίες εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, της Εκκλησίας, του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού κατά των Νρκωτικών ( ΟΚΑΝΑ) και επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

2006

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Η πρόληψη στην εκπαίδευση».

Συνδιοργανώθηκε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Κοζάνης.

Επιμέρους θεματολογία:

- «Η διακοπή σχολείου και η χρήση ουσιών» - Γ. Παπαναστασάτος (ΚΕΘΕΑ)

- «Το φαινόμενο της χρήσης ουσιών» - Χ. Κατάκη

- «Η εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα» - Εκπρόσωπος του Κ.Π

2007

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Η πρόληψη στο Στρατό». Συνδιοργανώθηκε με το Α΄ Σώμα Στρατού.

Επιμέρους θεματολογία:

- «Παράγοντες κινδύνου και προστασίας ως προς τη χρήση ουσιών»- Εκπρόσωπος του Κ.Π.

- «Η χρήση ουσιών και θεραπευτικά προγράμματα»- Γ. Γιαννούσης (ΚΕΘΕΑ)

- «Η χρήση ουσιών στις ένοπλες δυνάμεις»- Εκπρόσωπος Α΄ Σώματος Στρατού

Εκτός από τις ημερίδες που οργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης, στελέχη του συμμετείχαν με ομιλίες σε ημερίδες άλλων φορέων όπως του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, της ΕΛΜΕ Κοζάνης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης κλπ.

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2009

• Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις στους μαθητές της τρίτης τάξης του 4ου Λυκείου Κοζάνης

• Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Η παιδαγωγική αξιοποίηση του παραμυθιού και του κουκλοθέατρου στο σχολείο» σε συνεργασία με την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Ρόη Λέκκα, με συνολικό αριθμό 70 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Το Νοέμβριο ξεκίνησε ομάδα εφήβων, διάρκειας 6 εβδομαδιαίων συναντήσεων, με τη συμμετοχή 20 μαθητών του 4ου Λυκείου Κοζάνης

• Παράλληλα το Νοέμβριο ξεκίνησε ομάδα γονέων, διάρκειας 8 εβδομαδιαίων συναντήσεων με θέμα «Επικοινωνία στην οικογένεια», με 15 συμμετέχοντες γονείς

• Στις 24 – 26 Νοεμβρίου και στις 1-3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε νηπιαγωγούς και δασκάλους με θέμα «Ο Κήπος με τις 11 γάτες», συνολικής διάρκειας 15 ωρών με 20 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

• Στις 18 - 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 6 ωρών, με θέμα «Ο εκπαιδευτικός ως θέση παιδαγωγός – τρόποι προσέγγισης μαθητών», σε συνεργασία με τον Γεωργάκα Παναγιώτη Ψυχίατρο, Διευθυντή ΕΣΥ, Επιστημονικά υπεύθυνο του Π.Ε.Θ.Ε.Α ΑΡΓΩ. Συμμετείχαν συνολικά 16 εκπαιδευτικοί.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

• Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν βραχείες παρεμβάσεις στους μαθητές του ΟΑΕΔ Πτολεμαίδας

• Στις 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στην ενορία της Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης με θέμα «Η πρόληψη των εξαρτήσεων και ο ρόλος της οικογένειας».

• Από 1 έως 23 Μαρτίου το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε στη διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής ( ΕΠΙΨΥ ) με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα για τον τρόπο ζωής και την υγεία των εφήβων – μαθητών». Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου σχολείων του νομού Κοζάνης

• Το Μάιο πραγματοποιήθηκε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 15 ωρών σε νηπιαγωγούς με θέμα «Ο κήπος με τις 11 γάτες», με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών

• Το Μάιο πραγματοποιήθηκε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 15 ωρών σε δασκάλους, με θέμα «Ο κήπος με τις 11 γάτες», με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών

• Το Μάιο ξεκίνησε ομάδα γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην οικογένεια», με 18 συμμετέχοντες γονείς

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών (26η Ιουνίου), πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο η παιδική θεατρική παράσταση «Ο εγωιστής γίγαντας» από τον θίασο παιδικό θέατρο του Γ. Κόκκινου.

• Στις 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης με θέμα «Οικογένεια και Σχολείο συνεργάτες στην πρόληψη» και ακολούθησε θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Γ΄ τάξης με τίτλο «Ο κήπος με τις 11 Γάτες».

• Στις 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στο 21ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης με θέμα «Αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης» και ακολούθησε θεατρική παράσταση από τα νήπια «Το παραμύθι ο κήπος με τις 11 Γάτες».

 

    

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Ξεκίνησαν τα προγράμματα πρόληψης στα σχολεία του Νομού Κοζάνης. Συμμετέχουν σ’ αυτά 52 νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το Κέντρο Πρόληψης. Ο καθένας από αυτούς δουλεύει με μια ομάδα μαθητών σε εβδομαδιαία βάση. Υπολογίζεται ότι συμμετέχουν στα προγράμματα του Κέντρου περίπου 1000 μαθητές. Στόχος είναι η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και εφήβων. Τα προγράμματα θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2011 και όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη του Κέντρου θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. 

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου