ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

- Παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και την πρόληψη της χρήσης τους.

- Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου και την κατάρτιση τους σε θέματα πρόληψης. Με τη σταθερή επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Πρόληψης έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης στα σχολεία. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες όπως η επικοινωνία, ο αυτοσεβασμός, η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων κλπ.

- Πραγματοποιεί Ομάδες Γονέων στις οποίες οι γονείς μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να λάβουν υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο και να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια τους.

- Συγκροτεί Ομάδες Εφήβων στις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούν αγωνίες, προβληματισμούς, όνειρα και να διαμορφώσουν μια θετική στάση ζωής μακριά από εξαρτήσεις.

- Ενημερώνει εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειες τους για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας και διευκολύνει την παραπομπή τους σε ανάλογες δομές.

- Επιδιώκει την ενεργοποίηση ατόμων και φορέων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην υπόθεση της πρόληψης. Σ’ αυτό το πλαίσιο το Κέντρο συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, αλλά και μεμονωμένα άτομα με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου αποτελεσματικού στην πρόληψη της διάδοσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επίσης οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματικές ομάδες όπως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, δημοσιογράφους κλπ.

- Οργανώνει ημερίδες- εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου