ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

Το Κέντρο Πρόληψης από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ανταποκρινόμενο σε σχετικά αιτήματα υλοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις με την μορφή Βραχέων Παρεμβάσεων για μαθητές Λυκείου.

Κύριος στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων πρόληψης είναι να δοθεί στους μαθητές ο χώρος και ο χρόνος να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις ιδέες, τις απορίες τους σχετικά με τις εξαρτήσεις αλλά και να προβληματιστούν πάνω σε θέματα πρόληψης. Οι συναντήσεις γίνονται ανά τμήμα, ώστε να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και αναπτύσσεται ουσιαστικός διάλογος με τους μαθητές για θέματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, θέματα επικοινωνίας με την οικογένεια και τους συνομηλίκους, προβληματισμοί και δυσκολίες των νέων στην καθημερινότητά τους καθώς και τρόποι αντιμετώπισης.

Στο τέλος των βραχέων παρεμβάσεων, δίνεται η δυνατότητα σε όσους από τους μαθητές λυκείου επιθυμούν, να συμμετέχουν σε ομάδες εφήβων, στις οποίες θα διαπραγματευτούν περισσότερα θέματα που τους απασχολούν.

Επίσης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πρόληψης στα Λύκεια σε συνεργασία με εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Πρόγραμμα Πρόληψης «ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων και είναι μικρότερης διάρκειας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο απαιτητικό πρόγραμμα των μαθητών του Λυκείου.

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου