ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

Υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι τα προγράμματα πρόληψης είναι πιο αποτελεσματικά στις μικρότερες ηλικίες. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ και χρόνια το Κέντρο Πρόληψης δίνει έμφαση στις παρεμβάσεις που αφορούν τα δημοτικά σχολεία.
Το Κέντρο Πρόληψης απευθύνεται στους δασκάλους, μαθητές και γονείς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Οι δάσκαλοι αποτελούν, μετά τους γονείς, τα πλέον σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Βρίσκονται καθημερινά σε αλληλεπίδραση μαζί τους και επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που αυτά θα ενστερνισθούν. Ταυτόχρονα, οι προσωπικές τους αντιλήψεις και τρόποι συμπεριφοράς τόσο σε θέματα σχολικής επίδοσης όσο και σε οτιδήποτε προκύπτει στα πλαίσια της σχολικής ζωής είναι ζωτικής σημασίας ως προς την αίσθηση αποδοχής, επάρκειας, προσωπικής αξίας και δεσίματος με το σχολείο που τα παιδιά θα βιώσουν. Ο σύγχρονος δάσκαλος αντιμετωπίζει μία πολλά υποσχόμενη πρόκληση: να ενθαρρύνει, μαζί με την πνευματική ανάπτυξη και την κοινωνικοσυναισθηματική ωριμότητα του παιδιού αναγνωρίζοντας το καθένα ως μια μοναδική και ανεπανάληπτη βιολογική, ψυχολογική και πνευματική οντότητα. Με αυτό τον τρόπο του δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά των παιδιών, να διευκολυνθεί στο έργο του και να λειτουργήσει υποστηρικτικά και προληπτικά. Το Κέντρο Πρόληψης αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των δασκάλων και συνεπές στη θέση ότι η πρόληψη πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο του σχολείου στοχεύει να υποστηρίξει τους δασκάλους να λειτουργήσουν οι ίδιοι σαν πυρήνες πρόληψης..

Σ’ αυτό το πλαίσιο το Κέντρο Πρόληψης υλοποιεί βιωματικά σεμινάρια στα οποία παρέχεται επιμόρφωση των δασκάλων σε θέματα πρόληψης και εκπαίδευση σε συγκεκριμένα υλικά τα οποία αργότερα έχουν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν στη σχολική τάξη με τους μαθητές τους.
Τα εκπαιδευτικά υλικά που προτείνονται για το δημοτικό σχολείο είναι: «Ο κήπος με τις 11 γάτες», ΚΕ.Θ.Ε.Α, εκδ. «Σχήμα και Χρώμα», «Το σπίτι των παιδιών», εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης «Πυξίδα», «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού», ΚΕ.Θ.Ε.Α, εκδ. «Σχήμα και Χρώμα». Το Κέντρο Πρόληψης «Ορίζοντες» συνεχίζει την υποστήριξη των δασκάλων που εφαρμόζουν προγράμματα με εποπτικές συναντήσεις καθόλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στόχοι των προγραμμάτων πρόληψης στα δημοτικά σχολεία αποτελούν η ενίσχυση των δασκάλων στον παιδαγωγικό τους ρόλο, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης, η παροχή γνώσεων που αφορούν στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών σχολικής ηλικίας, η ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών – δασκάλων αλλά και η ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης.

Όλα αυτά τα χρόνια το Κέντρο Πρόληψης ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού Κοζάνης και γίνεται συχνά αποδέκτης ιδιαίτερων αιτημάτων από τους εκπαιδευτικούς.

Ανταποκρινόμενο σε σχετικά αιτήματα οργανώνει σεμινάρια με ποικίλη θεματολογία όπως «Η χρήση του παραμυθιού για παιδαγωγικούς σκοπούς», «Η διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη» κ.λ.π. Επίσης οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με συλλόγους διδασκόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τελικοί αποδέκτες όλων των προγραμμάτων πρόληψης είναι οι μαθητές. Κάθε δάσκαλος που εκπαιδεύεται από το Κέντρο και εφόσον το επιθυμεί, εφαρμόζει το πρόγραμμα πρόληψης με μία συγκεκριμένη τάξη. Το πρόγραμμα διαρκεί μια ολόκληρη σχολική χρονιά και εντάσσεται στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας. Ο στόχος των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση της συνοχής της τάξης καθώς και η καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. η επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση, η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η αντίσταση σε πιέσεις συνομηλίκων), οι οποίες αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στη χρήση ουσιών.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται τόσο στα σεμινάρια των «Οριζόντων» όσο και κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης από τους δασκάλους είναι η βιωματική. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες, σε παιχνίδια ρόλων, σε εργασίες μέσα σε μικρές ομάδες, τα παιδιά εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά και να αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικές και κοινωνικές.

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου