ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

Το Κέντρο Πρόληψης «Ορίζοντες» την τελευταία δεκαετία εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης στα γυμνάσια τα οποία απευθύνονται σε καθηγητές, μαθητές και γονείς. Η προσπάθεια αυτή του Κέντρου Πρόληψης υποστηρίζεται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Γραφείο Αγωγής Υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Βασική ομάδα παρέμβασης είναι οι εκπαιδευτικοί. Στόχος του Κέντρου Πρόληψης είναι οι καθηγητές να ευαισθητοποιηθούν και να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως «πυρήνες πρόληψης». Η καθημερινή και πολύωρη επαφή τους με τα παιδιά, καθώς και η αξία του παιδαγωγικού τους έργου (παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αξία αυτή δέχεται αυστηρή κριτική), τους καθιστά έναν σημαντικό παράγοντα πρόληψης.

Οι καθηγητές καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ποικίλα προβλήματα που προκύπτουν στα πλαίσια των ομαδικών αλληλεπιδράσεων της σχολικής τάξης και συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να χειριστούν λειτουργικά προβληματικές συμπεριφορές μαθητών. Οι έφηβοι μαθητές στην προσπάθεια τους να ανεξαρτητοποιηθούν και να διαμορφώσουν την προσωπική τους ταυτότητα συχνά αμφισβητούν κάθε μορφή εξουσίας συμπεριλαμβανομένου και του σχολικού πλαισίου το οποίο το βιώνουν συχνά ως αυστηρό και απρόσωπο. Το γεγονός αυτό προκαλεί στους εκπαιδευτικούς συναισθήματα άγχους και απογοήτευσης καθώς θεωρούν ότι δεν απολαμβάνουν τον απαιτούμενο σεβασμό από τους μαθητές. Παράλληλα, ορισμένοι καθηγητές αισθάνονται εξουθενωμένοι από το καθημερινό τους πρόγραμμα και την εξαντλητική προσπάθεια για να βγει η ύλη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντλήσουν ικανοποίηση από τη διδακτική πράξη και την επαφή τους με τους μαθητές.

Το Κέντρο Πρόληψης αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ρόλου των καθηγητών και συνειδητοποιώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οργανώνει βιωματικά σεμινάρια για καθηγητές, όπου επιμορφώνονται σε θέματα πρόληψης, αλλά και εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα υλικά. Τα εκπαιδευτικά υλικά που προτείνονται για το γυμνάσιο είναι το «Στηρίζομαι στα πόδια μου»  Ε.Π.Ι.Ψ.Υ – Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Στόχος των σεμιναρίων είναι να ενημερωθούν οι καθηγητές για το φαινόμενο της χρήσης και να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή του υλικού «Στηρίζομαι στα πόδια μου». Παράλληλα παρέχεται το κατάλληλο πλαίσιο όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μιλήσουν με συναδέλφους τους γι’ αυτά που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα του σχολείου, να μοιραστούν εμπειρίες, να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Πρόληψης οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες με θεματολογία που υποδεικνύεται από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. χειρισμός προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη, πρόωρη σχολική διακοπή, κ.λ.π.). Επίσης, οργανώνει και υλοποιεί ενημερωτικές συζητήσεις με συλλόγους διδασκόντων.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται τόσο στα σεμινάρια των «Οριζόντων» όσο και κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης από τους καθηγητές είναι η βιωματική καθώς η αξιοποίηση των βιωματικών τεχνικών διευκολύνουν τη μάθηση και καλλιεργούν τις δεξιότητες αυτοπροστασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η είσοδος του παιδιού στο γυμνάσιο συμπίπτει με την είσοδο του στην εφηβεία. Η εφηβεία αποτελεί ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο όπου συντελούνται αλλαγές στο σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο έφηβος σε αυτή τη φάση της ζωής του έχει ανάγκη από πολύπλευρη στήριξη. Ακόμη και όταν οι παρεμβάσεις αφορούν καθηγητές ο τελικός αποδέκτης της δράσης του Κέντρου Πρόληψης είναι οι μαθητές. Όσοι από τους εκπαιδευμένους σε ειδικά σεμινάρια καθηγητών το επιθυμούν οργανώνουν στα σχολεία βιωματικές ομάδες στη σχολική τους μονάδα. Οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Πρωταρχικό σημείο των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στη τάξη. Στο βαθμό που τα προγράμματα πρόληψης βελτιώνουν την συνοχή της τάξης διευκολύνουν άμεσα τον κάθε μαθητή ξεχωριστά να βιώσει την σχολική εμπειρία πιο θετικά. Αυτό είναι απαραίτητος όρος για την μείωση της σχολικής διαρροής και σχολικής αποτυχίας που έρευνες υποδεικνύουν σαν σημαντικούς σχολικούς παράγοντες κινδύνου ως προς την χρήση ουσιών. Παράλληλα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες, σε παιχνίδια ρόλων, σε εργασίες μέσα σε μικρές ομάδες, οι μαθητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους αλλά και να αναπτύσσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κατανόηση των επιρροών, η λήψη αποφάσεων, κ.α. που σέβονται την υγεία και την ζωή.

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου