ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

Τα σχολεία αποτελούν κατάλληλο πλαίσιο για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών για πολλούς λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι ότι τα σχολεία δίνουν την ευκαιρία να έρθουµε σε επαφή συστηµατικά και αποτελεσµατικά µε ένα σηµαντικό αριθµό µαθητών. Κατά δεύτερο λόγο, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρέµβουν στους νέους σε µικρή ηλικία, πριν ακόµη εδραιωθούν οι αντιλήψεις τους για τις ναρκωτικές ουσίες. Βασική επιλογή του Κέντρου Πρόληψης είναι τα προγράμματα να υλοποιούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε η πρόληψη να αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί δάσκαλοι και καθηγητές) περνούν πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά και τους εφήβους και παραμένουν σημαντικοί, ιδιαίτερα για τους μαθητές μικρής ηλικίας. Τέλος, τα γενικά µαθήµατα του σχολείου µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προσέγγισης πρόληψης, εφόσον το θετικό σχολικό περιβάλλον και η σχολική επιτυχία συνδέονται µε µικρότερη πιθανότητα χρήσης ουσιών.

Το μοντέλο παρέμβασης που ακολουθεί το Κέντρο Πρόληψης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι το εξής:

- Εκπαίδευση Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Καθηγητών σε σεμινάρια διάρκειας 16 - 25 ωρών.

- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε εθελοντική βάση από τους εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς με την ομάδα της τάξης τους, με ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος μια σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ο εκπαιδευτικός αφιερώνει μια περίπου ώρα την εβδομάδα στις συναντήσεις με τους μαθητές του. Η θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και αποτελείται τόσο από από ένα θεωρητικό μέρος όσο και από την πρακτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες και περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κατευθυντήριους άξονες για τη διεξαγωγή της συζήτησης με τους μαθητές. Οι άξονες αυτοί παρέχονται με σκοπό τη στήριξη του εκπαιδευτικού στο συμβουλευτικό του ρόλο μέσα στην τάξη.

- Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης αναλαμβάνουν την δέσμευση έναντι των εκπαιδευτικών να τους παρέχουν επιστημονική υποστήριξη καθόλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη μορφή εποπτικών συναντήσεων (ατομικών ή ομαδικών) σε δεκαπενθήμερη βάση.

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου